Etusivu   >  Ajankohtaista

Ilmoitustaulu

Muistilista vuoden 2018 muutoksista

Luotu: 27.1.2018

Muuttuneet tiedot punaisella

Luontoisedut ja verovapaat matkakorvaukset kotimaassa                        

2018 2017

kokopäiväraha (yli 10 h) 42 € 41 €

osapäiväraha (yli 6 h) 19 € 19 €

yömatkahan enimmäismäärä   12 € 12 €

kilometrikorvaus 42 snt/km 41 snt/km

– korotus (esim. henkilö kyydissä) 3 snt/hlö 3 snt/hlö

– käyttöetuauto 10 snt/km 10 snt/km

ateriakorvaus 10,50 € 10,25 €

ravintoetu 6,50 €/kpl 6,40 €/kpl

Useampaan kuin kahteen ruokailupaikkaan kelpaavan ruokailulipukkeen luontaisetuarvo on 75 % sen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,50 €.

puhelinetu/matkapuhelinetu/kk 20 € 20 € 

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

2018 2017

sosiaaliturvamaksu 0,86 % 1,08%

Sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16 vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Lisätietoa sosiaaliturvamaksusta löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi.

 

Vakuutusmaksut

TyEL-maksu vuonna 2018 on 25,30 % (kun 2017 palkkasumma alle 2 059 500 €), josta:

2018 2017

– työnantajan osuus keskimäärin 18,95 % 18,95 %

– työntekijän TyEL, 17-52 vuotiaat 6,35 % 6,15 %

– työntekijän TyEL, 53-62 vuotiaat 7,85 % 7,65 %

– työntekijän TyEL, 63-67 vuotiaat 6,35 % 6,15 %

Työeläkemaksut koskevat 17 - 67 -vuotiaita työntekijöitä.

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu vuonna 2018 on 25,30 %, josta työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajalla.

Ryhmähenkivakuutusmaksu on noin 0,07 %

– Osuus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin

Tapaturmavakuutusmaksu on noin 0,80 %

– Osuus määrittyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan

2018 2017 

YEL-työtulon alaraja 7 656,26 €/v 7 645,25 €/v 

YEL-työtulon yläraja 173 875,00 €/v 173 625,000 €/v

Työttömällä yrittäjällä oikeus Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 12 576,00 €/v 12 564,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään 12 576,00 €/v 12 564,00 €/v

 

Työttömyysvakuutusmaksu

työnantajan maksu

– työnantajalla 0,65 %           (palkkasumma enintään 2 083 500 )

– työnantajalla 2,60 %           (palkkasumma yli 2 083 500 )

– osaomistaja   0,65 %

työntekijän maksu

– palkansaajalla 1,90 %

– osaomistajalla 0,92 %

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 – 64 -vuotiaita työntekijöitä.

 

Yhteisöjen ennakkoverot

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakonkanto muuttuu.  Jos tilikausi on kalenterivuosi voi ennakkoa täydentää tammikuun loppuun saakka ilman huojennettua viivästyskorkoa, joka on 2 %. Verovuoden jälkeen yhteisöt voivat täydentää maksamaansa ennakkoa hakemalla ja maksamalla lisäennakkoa. Lisäennakko korvaa ennakon täydennysmaksun.

 

Maahantuonnin arvonlisävero

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy 1.1.2018 alkaen Verohallinnolle.  Arvonlisäveron perustetta ei ilmoiteta enää tullausilmoituksella, eikä maahantuoja maksa veroa Tullille. Vero ja sen vähennys ilmoitetaan jatkossa arvonlisä-veroilmoituksella.

 

Tulolähdejako

Tulolähdejako poistunee vasta vuoden 2019 alusta.

 

Lei-tunnuksen hakeminen

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että yritykset ja yhteisöt tarvitsevat 3. tammikuuta alkaen LEI-tunnuksen, jos ne tekevät kauppoja pörssiosakkeilla, ETF-rahasto-osuuksilla tai muilla pörssinoteeratuilla arvopapereilla. Johdannaisten kauppoihin tunnus tarvitaan jo nyt. Tunnusta haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Pelkkään omistamiseen tunnusta ei tarvita.

 

Tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus velvoittaa myös pieniä yrityksiä henkilötietojen tarkempaan suojaamiseen. Nykyiseen henkilötietolakiin verrattuna tietosuoja-asetus sisältää yrityksille uusia velvoitteita.

 

Ohjelmistojen muutos

Olemme valinneet Visman Fivaldi -sovelluspalvelun korvaamaan nykyisen Econet Pro-ohjelman. Visma Fivaldi -ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu vuosien 2018 -2019 aikana.

Visma Fivaldi on muista järjestelmistä riippumaton, selainkäyttöinen sovelluspalvelu, joka mahdollistaa työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Visma Fivaldin avulla taloushallinnon vastuualueiden jakaminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä on joustavaa.

 

Taloushallintopalvelut

Hoidamme kaikki taloushallinnon osa-alueet;

– kirjanpito

– palkanlaskenta

– myyntilaskutus

– ostolaskujen käsittely ja maksatus

– käteiskuittien mobiilikäsittely

– matka- ja kululaskujen laadinta

– sähköinen arkisto

– vuokrankanto

– neuvontapalvelut

Ota rohkeasti yhteyttä löytääksemme juuri sinulle sopivan palvelupaketin!

 

Postilaatikko

Tilitoimiston postilaatikko löytyy Teknologiantien puoleisen pääoven vierestä. Aineiston voi tarvittaessa jättää sinne toimiston ollessa kiinni.

 

Kirjanpitoaineistojen säilytys

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat, reskontrat mukaan lukien, on säilytettävä 10 vuotta ja tositteet 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kiinteistöinvestointiin liittyvät tositteet ja selvitykset on säilytettävä 13 vuotta.

LaskuWebbi: uutta projektiseuranta

Luotu: 1.1.2018

 LaskuWebbi-  on netin  yli toimiva sähköinen taloushallinnon palvelujärjestelmä. Järjestelmää käytetään laajasti tilitoimistomme asiakasyrityksissä. Järjestelmää käyttää yli 400 asiakasyritystämme ja käyttäjätunnuksia reilut 880.

LaskuWebbi- järjestelmä sisältää ostolaskujen selailu-, hyväksymis-, kierrätys- ja arkistointijärjestelmän, työajan-/projektiseurannan,  matkalaskujen käsittelyn sekä raporttiarkistot.

Netin yli toimivassa järjestelmässä ostolaskuja katsellaan, tehdään niihin kustannuspaikka- ja projektimerkinnät, kierrätetään hyväksyjillä, jotka hyväksyvät laskut maksatusvalmiiksi.

Järjestelmällä voidaan tehdä myös  matkalaskut, hyväksyttää ne ja siirtää palkanlaskentaan.

Työajan-/projektiseurannassa työnsuorittajat tallentavat tehdyt tunnit ja kohteet. Järjestelmä antaa monipuolisesti koosteita projekti- ja työtekijäkohtaisesti halutuille ajanjaksoille.

Järjestelmässä on arkistot ostolaskuille, matkalaskuille ja kaikille halutuille raporteille. Arkistoissa on monipuoliset hakukomennot tiedon etsimistä varten.

Taloushallinnon raportit ja asiakirjat ovat kätevästi käytössä koko yritysjohdolla tämän järjestelmän kautta.

Myös tilitarkastaja hyödyntää näitä palveluja ja arkistoja tilintarkastuksessa.

Järjestelmää voidaan käyttää kaikkien taloushallinnon ohjelmistojen kanssa. 

Kysy lisää meiltä :)

                      Esitteet       www.laskuwebbi.fi

                        asiakaspalvelu()tilisalonen.fi

                         

 

 

 

 

1.11.2017 Visma Fivaldi ohjelmistot

Luotu: 1.1.2018

Olemme valinneet Visman Fivaldi - sovelluspalvelun korvaamaan Visma Econet tuoteperheen Visma Econet ohjelmiston  siirtyessä eläkkeelle  lähivuosina.

Visma Fivaldi ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu vuosien 2018 - 2019 aikana, asiakkaiden haluamassa aikataulussa.

Econet ohjelmistoja voidaan käyttää vielä useamman vuoden ajan niin haluttaessa.

 

Visma Fivaldi

Luotu: 1.1.2018

Sähköinen taloushallinto

Visma Fivaldi on muista järjestelmistä riippumaton, selainkäyttöinen sovelluspalvelu, joka mahdollistaa työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Visma Fivaldin avulla taloushallinnon vastuualueiden jakaminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä on joustavaa.

Osa-alueet:

  • Myyntilaskutus
  • Ostolaskujen käsittely ja maksatus
  • Käteiskuittien mobiilikäsittely
  • Matka- ja kululaskujen laadinta
  • Sähköinen arkisto
  • Taloushallinnon raportit
  • Tositteelle saakka porautuva, reaaliaikainen tulosseuranta

Lisätietoa Visma Fivaldista:

https://www.visma.fi/ohjelmistoratkaisut/visma-fivaldi/