Etusivu   >  Ajankohtaista

Ilmoitustaulu

1.11.2017 Visma Fivaldi ohjelmistot

Luotu: 1.11.2017

Olemme valinneet Visman Fivaldi - sovelluspalvelun korvaamaan Visma Econet tuoteperheen Visma Econet ohjelmiston  siirtyessä eläkkeelle  lähivuosina.

Visma Fivaldi ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu vuosien 2018 - 2019 aikana, asiakkaiden haluamassa aikataulussa.

Econet ohjelmistoja voidaan käyttää vielä useamman vuoden ajan niin haluttaessa.

 

Visma Fivaldi

Luotu: 1.11.2017

Sähköinen taloushallinto

Visma Fivaldi on muista järjestelmistä riippumaton, selainkäyttöinen sovelluspalvelu, joka mahdollistaa työnteon ajasta ja paikasta riippumatta. Visma Fivaldin avulla taloushallinnon vastuualueiden jakaminen tilitoimiston ja asiakkaan välillä on joustavaa.

Osa-alueet:

  • Myyntilaskutus
  • Ostolaskujen käsittely ja maksatus
  • Käteiskuittien mobiilikäsittely
  • Matka- ja kululaskujen laadinta
  • Sähköinen arkisto
  • Taloushallinnon raportit
  • Tositteelle saakka porautuva, reaaliaikainen tulosseuranta

Lisätietoa Visma Fivaldista:

https://www.visma.fi/ohjelmistoratkaisut/visma-fivaldi/

 

LaskuWebbi: uutta projektiseuranta

Luotu: 1.9.2017

 LaskuWebbi-  on netin  yli toimiva sähköinen taloushallinnon palvelujärjestelmä. Järjestelmää käytetään laajasti tilitoimistomme asiakasyrityksissä. Järjestelmää käyttää yli 400 asiakasyritystämme ja käyttäjätunnuksia reilut 880.

LaskuWebbi- järjestelmä sisältää ostolaskujen selailu-, hyväksymis-, kierrätys- ja arkistointijärjestelmän, työajan-/projektiseurannan,  matkalaskujen käsittelyn sekä raporttiarkistot.

Netin yli toimivassa järjestelmässä ostolaskuja katsellaan, tehdään niihin kustannuspaikka- ja projektimerkinnät, kierrätetään hyväksyjillä, jotka hyväksyvät laskut maksatusvalmiiksi.

Järjestelmällä voidaan tehdä myös  matkalaskut, hyväksyttää ne ja siirtää palkanlaskentaan.

Työajan-/projektiseurannassa työnsuorittajat tallentavat tehdyt tunnit ja kohteet. Järjestelmä antaa monipuolisesti koosteita projekti- ja työtekijäkohtaisesti halutuille ajanjaksoille.

Järjestelmässä on arkistot ostolaskuille, matkalaskuille ja kaikille halutuille raporteille. Arkistoissa on monipuoliset hakukomennot tiedon etsimistä varten.

Taloushallinnon raportit ja asiakirjat ovat kätevästi käytössä koko yritysjohdolla tämän järjestelmän kautta.

Myös tilitarkastaja hyödyntää näitä palveluja ja arkistoja tilintarkastuksessa.

Järjestelmää voidaan käyttää kaikkien taloushallinnon ohjelmistojen kanssa. 

Kysy lisää meiltä :)

                      Esitteet       www.laskuwebbi.fi

                        asiakaspalvelu()tilisalonen.fi

                         

 

 

 

 

2017 tiedote

Luotu: 29.12.2016
Muistilista vuoden 2017 muutoksista
Muuttuneet tiedot punaisella

Luontoisedut ja verovapaat matkakorvaukset kotimaassa

 

                                                               2017                          2016

kokopäiväraha (yli 10 h)                          41 €                             40 €

osapäiväraha (yli 6 h)                              19 €                             19 €

yömatkarahan enimmäismäärä                12 €                             12 €

kilometrikorvaus                                      41 snt/km                    43 snt/km

– korotus (esim. henkilö kyydissä)              3 snt/hlö                     3 snt/hlö

– käyttöetuauto                                      10 snt/km                    11 snt/km

ateriakorvaus                                          10,25 €                       10 €

ravintoetu                                                 6,40 €/kpl                  6,30 €/kpl

Useampaan kuin kahteen ruokailupaikkaan kelpaavan ruokailulipukkeen luontaisetuarvo on 75 % sen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,40 €.

 puhelinetu/matkapuhelinetu/kk                        20 €                        20 €

 Lisätietoa kulukorvauksista löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

                                                               2017                     2016

sosiaaliturvamaksu                                   1,08 %                  2,12 %

Sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16 vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

Lisätietoa sosiaaliturvamaksusta löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi.

Vakuutusmaksut

TyEL-maksu vuonna 2017 on 25,10 % (kun 2015 palkkasumma alle 2 044 500 €), josta:

 

                                       2017                                  2016

– työnantajan osuus keskimäärin            18,95 %                           18,00 %

– työntekijän TyEL, 17-52 vuotiaat           6,15 %                              5,70 %

– työntekijän TyEL, 53-62 vuotiaat           7,65 %                              7,20 %

– työntekijän TyEL, 63-67 vuotiaat           6,15 %                              7,20 %

 Työeläkemaksut koskevat 17 - 67 -vuotiaita työntekijöitä.

                                                   2017                                    2016

YEL-työtulon alaraja                   7 645,25 €/v                    7 557,18 €/v

YEL-työtulon yläraja               173 625,00 €/v                171 625,00 €/v

Työttömällä yrittäjällä oikeus Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään                              12 564,00 €/v                   12 420,00 €/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jos työtulo on vähintään                               12 564,00 €/v                  12 420,00 €/v

 

Tilapäisen työnantajan vakuutusmaksu vuonna 2017 on 25,10 %, josta työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajalla.

  

Ryhmähenkivakuutusmaksu on noin         0,07 %

-        Osuus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin

Tapaturmavakuutusmaksu on noin           0,80 %

-        Osuus määrittyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan

Työttömyysvakuutusmaksu

 työnantajan maksu                

työnantajalla 0,80 %          (palkkasumma enintään 2 059 500 )

työnantajalla 3,30 %          (palkkasumma yli 2 059 500 )

osaomistaja  1,00 %


työntekijän maksu

               

palkansaajalla                       1,6 %

osaomistajalla                      0,7 %

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17 – 64 -vuotiaita työntekijöitä.  

Kirjanpitolain uudistus

 Uusi kirjanpitolaki ja -asetus julkaistiin 30.12.2015 ja laki ja asetus tulivat voimaan 1.1.2016 alkaen.  Muutoksen keskeisimpiä asioita ovat yritysten jaottelu uusiin kokoluokkiin, jotka ovat mikro-, pien- ja suuryritys sekä yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt ns. PIE-yhtiöt.  Kokoluokalla on vaikutusta esim. tilinpäätöksen sisältöön ja vaatimustasoon, tilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen, toimintakertomuksen ja rahoituslaskelman esittämisvaatimukseen sekä konsernitilinpäätöksen pakolliseen laatimiseen.  Tasekirja on poistunut terminä.  Huomioimme vuoden 2016 tilinpäätöksissä muuttuneet säännökset.

Konsernitilinpäätöstä ei tarvitse enää laatia ns. pienkonserneissa. Osakeyhtiölakia on muutettu siten, että varojenjako ei vaadi pakollista konsernitilinpäätöksen tekemistä.

Pienimuotoisen ammatin- ja liikkeenharjoittajan kirjanpito- ja tilinpäätösvaatimuksia on myös muutettu.

 Maksuperusteinen arvonlisävero

Eduskunta on hyväksynyt arvonlisäverolain muutoksen, joka mahdollistaa arvonlisä-veron suorittamisen maksuperusteisesti niiden tavaroiden ja palveluiden luovutuksista, jotka tapahtuvat 1.1.2017 jälkeen. Liikevaihto tulee olla alle 500 t€.  Maksuperusteiseen arvonlisäverokäytäntöön muuttaminen edellyttää maksuperusteisuutta sekä myyntien että ostojen osalta.  Siirtyminen edellyttää, että kirjanpito järjestetään sellaiseksi, että tarvittavat tiedot arvonlisäveron määräämiseksi löytyy.

Eu-myyntien ja ostojen osalta maksuperusteista arvonlisäveroa ei voi soveltaa/käyttää. 

Käsityksemme mukaan maksuperusteiseen arvonlisäveroon kannattaa siirtyä tarkan harkinnan jälkeen ja se soveltuu loppujen lopuksi vain harvoille yrityksille.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajille, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia tai jotka ovat oikeutettuja maksuperusteiseen tilinpäätökseen tai jotka ovat vapautettu tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta maksuperusteisen liikevaihdon raja on 700 t€.  Nämä voivat soveltaa myös myyntiin maksuperusteisuutta ja ostoihin suoriteperusteisuutta arvonlisäverotuksessa.

Verotilipalvelu vaihtuu OmaVeroon

OmaVero on Verohallinnon uusi sähköinen palvelu, joka avataan tammikuun alussa. OmaVerossa näkyvät arvonlisävero- ja työnantajasuoritusten ilmoitus- ja maksutiedot sekä niiden saldot. Ilmoitukset näistä veroista pitää antaa 1.1.2017 lähtien pääasiassa sähköisesti. Näiden verojen maksuviite vaihtuu myös tammikuussa, mutta vanha viite toimii vielä vuoden 2017 ajan.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu

Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tehdään antamalla ilmoitus kokonaan uudestaan. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymismaksua.

Yrittäjävähennys tulee

Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi prosenttia yrittäjävähennyksenä, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.

Sähköinen taloushallinto

Harkitessanne siirtymistä sähköiseen taloushallintoon tai osto- ja myyntireskontran käyttöönottoa, olettehan yhteydessä tilitoimistoomme. Esittelemme mielellämme sähköistä järjestelmäämme, netin yli toimivaa LaskuWebbi- järjestelmää.

Postilaatikko

 Tilitoimiston postilaatikko löytyy Teknologiatien puoleisen pääoven vierestä. Aineiston voi tarvittaessa jättää sinne toimiston ollessa kiinni.

 Hinnankorotus

 Yleisen hintojen nousun johdosta arvioimme noin 2 - 3 % hinnankorotusta.

 Kirjanpitoaineistojen säilytys

 Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat, reskontrat mukaan lukien, on säilytettävä 10 vuotta ja tositteet 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Kiinteistöinvestointiin liittyvät tositteet ja selvitykset on säilytettävä 13 vuotta.

 **********************************************************